வாழ்த்துகள் ...

தை திருநாள் ...
பொங்கல் ...
சூரியனுக்கு நன்றி...
அதுவும் ஞாயிறன்றே சிறப்பூ...
அதுவும் பிரதோசம் ...
வாழ்த்துகள் ... 

kakkakottur kakkorneshwarar temple

காக்காக்கோட்டூர் 
அருள்மிகு  காக்கோர்ணேஸ்வரர் 
திருக்கோயில் 
 மனக்குரங்கு மனம் ஒரு குரங்கு என்பார்கள் 

ஆனால் 

என் அனுபவப்படி 

மனம் ஒரு குரங்கு அல்ல,

அதில் தோன்றும் ஆசைகள் தான் 

குரங்கு.

சரியான, தவறு

சரியான, தவறு

பிறர் 

தவறை சுட்டு,

விளங்க வை,

விளக்கத்தை கேள்,

மன்னித்து விடு,

அல்லது

மன்னிப்பு கேள்.


உன் 

தவறை சுட்டினால் ,

விளங்க வை,

விளக்கத்தை கேள்,

மன்னிப்பு கேள்,

அல்லது

மன்னித்து விடு.
அனுபவ அறிவு 

நம் அனுபவத்தால் வருவது மட்டுமல்ல,

அனுபவமுள்ளவர்கள் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவதாலும் வருவது.