பஞ்ச் டயலாக்

நாங்கெல்லாம்
சைனைடையே ஷேர் பண்ணி சாப்பிடறவங்க.
Dress க்கே Dove soap போடரவங்க.
பாயசம் குடித்தாலே பல்ல துலக்கிரவங்க.
ரகசியத்தையே சத்தம் போட்டு சொல்லுறவங்க .

சில மொழி

புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது
புலி பசித்தாலும் Full - லா தின்னாது.
சட்டியல் (சஷ்டியில் )இருந்தால் அகைப்பையில் வரும்
சஷ்டியில் விரதம் இருந்தால் குழந்தைபேறுகிட்டும்.
களவும் கற்று மற ( களவு அகத்தும் அற)
களவை மனதாலும் நினைக்காதே.

Blog Archive