தேடல்...

உண்ண இறைதேடல்,
உன்னத இறைத்தேடல்.

ஊதியம்

உழைப்புக்கேற்ற
ஊதியம்
நிச்சயம்
கிடைக்கும்,
உழைத்துக்கொண்டே
இருப்பவர்களுக்கு.