தூக்கம்

உறக்கம்
நச்னு, நாலு மணி நேரம்,
அசந்து, அஞ்சு மணி நேரம்,
ஆரவாரம் இல்லாம, ஆறு மணி நேரம்,
ஏன் எழுந்திரிக்கனுமான்னு? ஏழு மணி நேரம்,
எழுந்திரிக்க மனசே இல்லாமல் எட்டு மணி நேரம்,
ஒரே பிடிவாதமா , ஒன்பது மணி நேரம்,
பட்டும் படமா ,பத்து மணி நேரம்,
பயமே இல்லாமல், பதினோரு மணி நேரம்,
பயனே இல்லாமல், பன்னிரண்டு மணிநேரம்.