(ஏ)மாற்றம்

மாற்றங்களை
நாம்
அனுமதிக்காவிடில்,
மாற்றங்கள்
நம்மை
அவமதிக்கும்.

(நிரந்) தரமானது


அன்பினால் உருவாகும் மாற்றமே நிரந்தரமானது.

அச்சத்தினால் உருவாகும் மாற்றம் நிச்சயமற்றது.


நிற்க அதற்கு தக.

கற்க- கற்க வேண்டும்.
கசடற கற்க-தீயன விலக கற்கவேண்டும்.
கற்பவை கற்க- தேவையானவற்றை கற்கவேண்டும்.
கற்றபின் கற்க-மேலும் மேலும் கற்கவேண்டும்.
நிற்க கற்க - கற்றபின் நிற்க முடிந்தவற்றை கற்கவேண்டும்.உதவியல்

உதவியை
வழங்கி
உதவியை
பெறுவதே
...

கொடுத்தல்

இருக்கும்போது கொடுப்பது கடமை.
இருப்பதில் கொடுப்பது உதவி.
இருப்பதையே கொடுப்பது தியாகம்.

வாழ்கை

வாழ்கை
இல்லாததை தேடி இருப்பதை தொலைப்பது.வேறுபாடு

மக்களுக்கும், மாக்களுக்கும் உள்ள ஒரே வேறுபாடு,
மக்கள் - இறைதேடி இறையாதல்.
மாக்கள் - இரைதேடி இரையாதல்


ஒன்னு - (one) ஒன் (னு)

ஒன்னு - ஒன் (னு) (one)
ரெண்ட்டு - ட்டு (two)
எட்டு - எய்ட்(டு) (eight)
குறிக்கோள் - கோல் (goal)
வெற்றி - விக்டரி (victory)

உறவு

சொந்தம்
மா = ம் + ஆ = ஆ + ம் = ஆம் = மா
வழக்கை தீர விசாரித்ததில்,
நமக்கு தெரிய வருவது என்னவெனில்,
தமிழும், இந்தியும் ஒரே மரத்து கனிகள் தான் என்பதாகும்.

உறவு

அன்புள்ள சுஜாதாவிற்கு,

ஒரு வரி கதை
உலகத்தின் கடைசி மனிதன் உறங்கும் போது கதவை தட்டுவது ...... கனவு.

தூக்கம்

உறக்கம்
நச்னு, நாலு மணி நேரம்,
அசந்து, அஞ்சு மணி நேரம்,
ஆரவாரம் இல்லாம, ஆறு மணி நேரம்,
ஏன் எழுந்திரிக்கனுமான்னு? ஏழு மணி நேரம்,
எழுந்திரிக்க மனசே இல்லாமல் எட்டு மணி நேரம்,
ஒரே பிடிவாதமா , ஒன்பது மணி நேரம்,
பட்டும் படமா ,பத்து மணி நேரம்,
பயமே இல்லாமல், பதினோரு மணி நேரம்,
பயனே இல்லாமல், பன்னிரண்டு மணிநேரம்.

Blog Archive